2014-06-27 POROZUMIENIA DLA INNOWACJI

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że nasz klaster podpisał dwa porozumienia o współpracy z instytucjami bardzo ważnymi dla naszej branży, tj. z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Mamy nadzieję, że współpraca w zakresie badań i zastosowań innowacyjnych technologii, transferu wiedzy, wspólnych projektów oraz kooperacja przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej przyczyni się do podniesienia poziomu zaawansowania technologicznego naszych Członków, a dzięki temu do podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności całego regionu. Mamy nadzieję na długoletnią, owocną współpracę.