2015-01-12 PODSUMOWANIE BENCHMARKINGU KLASTRÓW

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Benchmarkingu klastrów w Polsce – edycja 2014, w którym również nasz klaster brał udział.

Trzecia już edycja badań objęła 35 klastrów oraz blisko 620 przedstawicieli ich członków, w szczególności przedsiębiorców.

Głównym celem badania było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Przedstawiony materiał stanowi ciekawą bazę wiedzy nt. klastrów działających w Polsce – zachęcamy do zapoznania się z nią.

 

Szczegółowe informacje oraz egzemplarz Raportu z badań (format PDF) znajdą Państwo na stronie http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95064.asp