2015-02-16 KSZTAŁCENIE PERSONELU SPAWALNICZEGO

W związku z dynamicznym rozwojem rynku konstrukcji i wyrobów spawanych oraz wymaganiami klientów, przepisów prawnych i norm wyrobów (np. Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe 97/23/WE i 2014/68/UE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, ISO 3834, EN 1090, EN 12952) dostrzegamy konieczność uruchomienia programów kształcenia personelu spawalniczego, w tym spawaczy, w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorców stosujących technologie spawalnicze przygotowaliśmy krótką ankietę. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem ankiety jest sprecyzowanie aktualnych potrzeb i kierunków kształcenia personelu spawalniczego (spawaczy) pod kątem programów
i organizacji kursów oraz szkoleń. Państwa wiedza pomoże w wybraniu właściwych kierunków kształcenia adekwatnych do aktualnych potrzeb i przyszłych trendów rozwoju technologii spawalniczej.

Mamy nadzieję, że nasza prośba, kierowana do Państwa spotka się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem.