2015-03-10 GREEN TECH – TRENDY W PRZEMYŚLE METALOWYM

Lubuski Klaster Metalowy zaprasza do udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Green Jobs In the Metal Industry”, które stanowić będą jego podsumowanie.

W programie chcemy przedstawić wstępne rezultaty projektu, działania dotyczące eko-zarządzania w lubuskich firmach, jak i konkretne przykłady wykorzystania zielonych technologii. Kolejnym blokiem tematycznym będzie „Wzrost kompetencji pracowników przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska”.  

Udział w spotkaniu może zaowocować szerszym spojrzeniem na potrzeby pracodawców w obszarze tzw. „zielonych umiejętności”. Równie ważna jest możliwość wymiany doświadczeń z partnerem niemieckim, która może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności naszych przedsiębiorstw.

Warsztat odbędzie się  10 marca 2015r. w Instytucie Ognia w firmie Spartherm Sp. z o.o. w Gorzowie przy ul. Walczaka 112.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o potwierdzenie obecności na załączonym formularzu zgłoszenia. Formularze prosimy przesyłać do 4 marca 2015 r. mailem na adres: biuro@lubuskiklaster.pl