2015-03-10 GREEN TECH – TRENDY W PRZEMYŚLE METALOWYM - PODSUMOWANIE

Lubuski Klaster Metalowy wspólnie z niemieckimi partnerami zorganizował 10 marca 2015 r. w Instytucie Ognia Spartherm w Gorzowie Wlkp. konferencję poświęconą różnorodnym kwestiom ekologicznym w lubuskim przemyśle metalowym. LKM i profil.metall z Brandenburgii podsumowały tym spotkaniem realizację projektu „Green Jobs w przemyśle metalowym”.

Tytuł konferencji brzmiał: GREEN TECH – Trendy w przemyśle metalowym – nowe rynki – zielone impulsy – przyszłościowe kwalifikacje zawodowe. Praktycy, naukowcy, popularyzatorzy dyskutowali o różnorodnych aspektach ekologii w firmach branży metalowej województwa lubuskiego. Zwracano uwagę m.in. na potrzebę dalszego rozwoju „zielonych” kompetencji pracowników przedsiębiorstw, konieczność kształtowania postaw proekologicznych w firmach i ich otoczeniu, niezbędność rozszerzania motywacji we wdrażaniu działań proekologicznych w firmach metalowych. Spotkanie było to też okazją do zaprezentowania ekoinnowacji technologicznych  w takich firmach, jak Faurecia Gorzów S.A. i Spartherm. Wskazywano na rosnącą ekoodpowiedzialność biznesu, jej ekonomiczne uwarunkowania, ale i potrzebę dalszych „zielonych” szkoleń i edukacji proekologicznej, popularyzacji konkursów dla firm w tej dziedzinie.

Wśród zabierających głos na konferencji byli m.in.: prezes Lubuskiego Klastra Metalowego Andrzej Graczykowski, Dyrektor ds. Badań i Wdrożeń Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Piotr Gramza oraz Gunda Fischer z IMU – Institut Berlin, Adrian Łyśniewski i Krzysztof Gocłowski z Faurecii Gorzów S.A., Iwona Kacak z Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Małgorzata Masłowska-Bandosz z firmy Abrys Sp. z o.o. z Poznania i dr Katarzyna Cheba z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, Andrzej Stefanowicz z firmy Sparthem, a także prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Włodzimierz Fleischer.

Po obradach uczestnicy zwiedzili laboratoria Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. w Stanowicach. 

 

Fotorelacja z tego wydarzenia tutaj.