HaCon Sp. z o.o.

Członkowie współpracujący

Wejść:1627razy

HaCon Sp. z o.o. 

Adres siedziby: 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze , VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS:KRS 0000133836

Osoba reprezentująca: Ewa Dzierbunowicz – Prezes Zarządu