Dlaczego Lubuski Klaster Metalowy?

 

 

Przedsiębiorstwa różnych branż przemysłu metalowego działające na północy Województwa Lubuskiego dostrzegły nową szansę w ramach działalności klastrowej, od lat sprawdzonej w konkurencyjnej działalności przemysłowej i naukowej w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Konkurencja nie wyklucza współdziałania i osiągania przewagi rynkowej - i to stanowi swoistą siłę wspólnych form działania małych i średnich przedsiębiorstw. 


Tradycyjnie w Regionie Lubuskim przemysł metalowy był zawsze istotną częścią potencjału gospodarczego.  Przemiany gospodarcze ostatnich 20 lat wykreowały nowe prywatne podmioty gospodarcze, stanowiące często kontynuację całego okresu powojennego. Powstały również nowe, często z kapitałem zagranicznym, zakłady metalowe. 


Taka jest właśnie struktura założycielska naszego klastra. LKM jest Stowarzyszeniem otwartym dla przedsiębiorstw metalowych całego Województwa Lubuskiego i Województw przyległych a także dla jednostek naukowo badawczych i uczelni a także innych podmiotów otoczenia gospodarczego. 


Wstępna analiza przemysłu metalowego w Regionie Lubuskim pokazała ogromny potencjał w zakresie technologii zgromadzonych nie tylko w średnich i małych firmach ale także w sektorze usług. Suma tego potencjału wyrażona w wartości sprzedaży i zatrudnienia, stawia przemysł metalowy Regionu Lubuskiego w czołówce gospodarki regionu


Wsparciem dla wzrostu konkurencyjności przemysłu metalowego (a także konkurencyjności gospodarki Regionu) może być działalność klastrowa, dzięki której można pozyskać dodatkowe fundusze wsparcia z Unii Europejskiej.