Idea klasteringu

 
"Cluster" (ang.) - kiść, gromadka, grono, grupa Czym jest właściwie klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i powiązanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurencyjnych miedzy sobą, ale także współpracujących. Cechy wyróżniające klaster:
  • koncentracja geograficzna - masa krytyczna
  • wzajemna konkurencja, ale jednocześnie kooperacja
  • wykwalifikowana siła robocza
  • wysoki stopień specjalizacji
  • dziedzina sztandarowa dla regionu - zagłębia tradycji, marka
  • międzynarodowa konkurencyjność
  • kapitał społeczny