Korzyści z inicjatywy klastrowej

 
Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wspólne działanie w ramach Lubuskiego Klastra Metalowego mogą uzyskać dodatkowe (w porównianiu z działaniem indywidualnym) korzyści, zwłaszcza w następujących obszarach:

•  ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO
•  ANALIZA TRENDÓW RYNKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH
•  POZYSKIWANIE SRODKÓW FINANSOWYCH
•  WPROWADZANIE NOWYCH TECHNOLOGII
•  INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWA I PROCESOWA
•  POZYSKIWANIE NOWYCH DOSTAWCÓW, ODBIORCÓW I KOOPERANTÓW
•  PREZENTOWANIE SZEROKIEJ OFERTY
•  KOOPERACJA WEWNĄTRZ GRUPY

Korzyścią dodatkową o charakterze ogólnym jest uczestniczenie w promocji i integracji Regionu.