Migracja czy kooperacja


PROJEKT: „Migracja czy kooperacja - badanie branży metalowej w obszarze Lubuskie-Brandenburgia”


CEL PROJEKTU:

       Celem projektu realizowanego przez Lubuski Klaster Metalowy było wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji. Projekt  doprowadził do rozwoju współpracy i intensyfikacji kontaktów biznesowych pomiędzy firmami branży metalowej z terenu Lubuskiego i Brandenburgii.
W szczególności, celem projektu była analiza średnio- i długoterminowego rozwoju wspólnego rynku pracy. Projekt zidentyfikował obszary współpracy transgranicznej w branży metalowej. Stworzył także warunki dla wymiany doświadczeń, dzięki czemu przyczynił się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, a tym samym do wspólnego wzrostu regionu. Poprzez analizę zjawiska migracji pracowników w regionie Lubuskie - Brandenburgia wypracowane zostały podstawy kooperacji podmiotów w branży metalowej. Projekt był realizowany w partnerstwie z Business And Innovation Centre (BIC) Frankfurt (Oder) GmbH.

 

       Projekt jako wspólny był realizowany po stronie polskiej i niemieckiej. Beneficjentami projektu byli reprezentowani przez LKM i Partnera BIC przedsiębiorcy, głównie z branży metalowej w obszarze Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ:

Lubuski Klaster Metalowy wraz z Centrum Biznesu i Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą serdecznie zorganizowali

 

Niemiecko-Polską Konferencję Kooperacyjną Branży Metalowej

 

która odbyła się dnia 20 marca 2014r.  w Gorzowie Wlkp.

 

Konferencja kooperacyjna odbyła się w ramach małego projektu „Migracja i Kooperacja“. Celem tego wspólnego projektu było wspomaganie zasobów ludzkich oraz nawiązanie i wspieranie transgranicznej kooperacji w naszym regionie.

 

Konferencja składała się z warsztatów i giełdy kooperacyjnej. W czasie warsztatów zostały  przedstawione oraz przeanalizowane pytania i problemy dotyczące wspólnego rynku pracy, migracji sił roboczych oraz kooperacji między przedsiębiorstwami. Były też oferty dotyczące wsparcia w transgranicznym wykształceniu bądź wykwalifikowaniu sił roboczych, wsparcia Waszych przedsiębiorstw w poszukiwaniach kooperacyjnych bądź też przy wdrażaniu transgranicznych projektów. Przedsiębiorstwa zaprezentowały swoje profile, swoje oferty i oczekiwania kooperacyjne.

 W następującej po warsztatach giełdzie kooperacyjnej przedsiębiorcy mogli przeprowadzić indywidualne rozmowy z polskimi i niemieckimi firmami (w razie potrzeby ze wsparciem tłumaczy), które pomogły znaleźć wspólne interesy i ustalić kolejne kroki.

  

Data i miejsce:    20 marca 2014r., rozpoczęcie o godzinie 10:00             
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża

                            Adres: ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Kontakt:               Joanna Sondej, Tel.: + 48 504 712 770, +48 95 722 75 30

                            E-Mail: biuro@lubuskiklaster.pl

 

Spotkanie było tłumaczone symultanicznie i było bezpłatne dla uczestników.

Informacje o projekcie w języku niemieckim na stronie Partnera: http://www.bic-ffo.de/projekte.html

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo

Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE: