Strategia rozwoju

 

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej


Misja

Tworzymy optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstw branży metalowej poprzez:

·        aktywne wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,

·        dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjności,

·         zwiększanie międzynarodowej konkurencyjności branży metalowej,

·        wypracowywanie wartości dodanej dla przedsiębiorstw współpracujących
w ramach klastra.

Wspieramy tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywną współpracę pomiędzy członkami klastra oraz poprzez współpracę ze sferą edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wyższa specjalizacja regionu.
i zwiększanie atrakcyjności województwa lubuskiego.


Wyróżniają nas następujące cechy:


Partnerstwo:

·         budujemy dobre relacje pomiędzy podmiotami w klastrze, aktywnie współpracujemy ze sferą edukacji i sektorem publicznym,

·         działamy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.

Kreatywność:

·         tworzymy nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań
innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.

Innowacyjność:

·         dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,

·         tworzymy wartość dodaną dla przedsiębiorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjności.

Profesjonalizm:

·         zapewniamy kompetentną obsługę firm adekwatną do potrzeb członków klastra.

Internacjonalizacja:

·         jesteśmy organizacją zaangażowaną we współpracę międzynarodową,

·         jesteśmy ważnym partnerem Województwa w obszarze jego transgranicznej współpracy.