Struktura

 
Członkami wspierającymi i jednocześnie beneficjentami działalności klastrowej (według stanu na 1 czerwca 2008) są:
 • 20 przedsiębiorstw przemysłu metalowego
 • 3 przedsiębiorstwa branż wspierających
 • 5 szkół i instytucji badawczych
 • 16 członków i parterów okołobiznesowych 

Potencjał klastra to:

 • Sprzedaż (wg danych za 2007 rok) - 577 mln. PLN
 • Zatrudnienie (wg danych za 2007 rok) - 2 800 osób
 • Zastosowanie zaawansowanych technologii
 • Produkcja nowoczesnych wyrobów

Zarząd Stowarzyszenia LKM

 • Andrzej Graczykowski - Prezes (Prezes FMD "GOMAD" Sp. z o.o.)
 • Zbigniew Rudowicz - Wiceprezes (Prezes Zarządu ZM MESTIL sp. z o.o.)
 • Roman Mizerny - Wiceprezes (Prezes Zarządu Holding ZREMB Gorzów S.A.)

Biuro LKM

 • Włodzimierz Fleischer - Dyrektor
 • Asystent Zarządu - Joanna Sondej-Pierzyńska